פיקוח הבנייה מתבטא ביכולותיו של המפקח לזהות תקלות ובעיות מבעוד מועד, להתריע עלייהן לגופים המבוקשים במהרה ולמצוא פתרונות מקובלים אשר חוסכים זמן וכסף ללקוח.


עבודתו של המפקח היא החשובה בבניין מאחר וכל סיור היא הזדמנות פז לזהות תקלות עתידיות שעלולות להתבצע כתוצאה מעבודה שאינה יסודית או אינה מקצועית דיה.

לבניין ישנן מערכות רבות ומורכבות אשר יש לבדוק על פי השלבים הנכונים בזמן הנכון. המערכות צריכות לחפוף ולהשתלב יחדיו בבניין ולא להפריע למערכות אחרות במיקום ו/או בתפעול.


פיקוח מוצלח הוא גם במציאת פתרונות ביצוע של עבודות "תפר" אשר האחראים עלייה לא התחייבו במדוייק לבצעה. עבודות התפר הן קשרים בין מערכות, תפעול בין מערכות בנייה, בידוד בין מערכות בנייה וכו'.


הצלחה בפיקוח היא מציאת התקלות מבעוד מועד או במהלך העבודות כשלקבלן יש קושי בביצוע או "בעיגול" פינות.