תוכניות הבניין הן "התנך" של כלל המשתתפים בפרויקט. אותן לומדים, ועל פיהן מצייתים. חשיבות רבה היא ללמוד אותן לפרטיי פרטים מראש ועל המפקח להנחות את בעליי המקצוע השונים לפני תחילת העבודות ולתמחר מראש. על פיהן ניתן לכתוב את כתבי הכמויות ולבסס חוזים קבלניים והסכמים מול הלקוח. 


תוכניות שאינן טובות, יידרשו שינויים אשר יעלו כסף רב ללקוח לכן בראש ובראשונה על הלקוח לבחור אדריכל מנוסה ומהימן אשר ימסור תוכניות מדוייקות העונות על הציפיות. 

האדריכל ימליץ על הקונסטרוקטור איתו נוח לעבוד והקונסטרוקטור ייתן מענה למפקח בעת ביצוע העבודה ובמציאת פתרונות יצירתיים במקרה של התחברות או תוספת לבנייה קיימת או על פי דרישת המפקח.


יש למהנדס הניהול בשטח תפקיד חשוב בביקורת על פי תוכניות הקונסטרוקטור וחתימת בקשת תחילת העבודה וגמר העבודה אל מול הרשויות. המפקח הוא אחראי הביצוע ועליו נופלת האחריות של הביצוע. על המפקח להיות מהנדס רשום/רשוי על פי דרישת העירייה וכן חתימתו כאחראי ביצוע.