ניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים בבנייה

התאמה לתקציב הלקוחעמידה בלוח זמנים מוסכם מראש הקפדה על מפרט טכני בקיאות בתקניי הבנייה עבודה ותיאום מול מתכננים כגון: אדריכלים, יועצים ומעצבים. מתן פתרונות יצירתיים לקידום הפרויקט

פיקוח בנייה
פיקוח בנייה

ליווי צמוד משלב התכנון לגמר הביצוע. בדיקת מערכות הבנייה על פי תקנים.מעבר על כל שלבי הבנייה על פי הסדר מתן פתרונות בשטח לעבודות "תפר"מציאת ליקויים בשלבי העבודות ומיגורם.

ביצוע
ביצוע קבלני

בניית שלד המבנה, הנחת תשתיות ביוב מים חשמל ותקשורת. ביצוע עבודות גמר: טייח, גבס, ריצוף, צבע. ביצוע התקנות: אלומיניום, נגרות, מטבח ודלתות פנים וחוץ. עבודות אומנותיות על פי דרישת הלקוח והמעצבים.

הנדסה
שירותי הנדסה

תיאום תכנון התאמת תוכניות הנדסיות לביצוע בשטח. ביקורת הנדסית לפני יציקות ייצוג הלקוח מול עיריות ונציגיהן. חתימת מהנדס רשום לצורך קבלת היתרי בנייה ותוספות בניה מציאת פתרונות הנדסיים בשינויים לא צפויים בשטח